Wat en voor wie?

In opleidingsvorm 2 van het buitengewoon secundair onderwijs bereiden we leerlingen voor op een toekomst in een beschermde werk- en woonsituatie. Dit gebeurt stapsgewijs. 

Binnen Stedelijk Onderwijs richten we ons op jongeren van 13 tot 21 jaar met een 

 • mentale beperking (type 2) 
 • ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen, ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis (type 3)
 • een motorische en/of meervoudige beperking (type 4)

 • spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (type 7 STOS)

 • een autismespectrumstoornis (type 9)

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_les in de tuin van De Leerexpert Schotensesteenweg 252 Vestiging Peerdsbos Verticaal

Aanpak

De OV2-opleiding heeft 2 fases.

Fase 1 is een algemene en sociale vorming. We focussen op:

 • ontdekking van talenten en interesses.
 • praktische en fucntionele leerstof
 • hoe zich te gedragen tijdens het werk.
 • verbetering van techniek.

Fase 2 is een intensieve voorbereiding op werk in een maatwerkbedrijf. Hierbij focussen we op:

 • voorbereiding op het leven na school: openbaar vervoer, persoonlijke hygiëne, huishouden, budgetbeheer, zelfstandig winkelen …
 • een gespecialiseerde beroepsopleiding. 
 • praktijkles op verplaatsing (in een realistische werkomgeving.)
 • stage.

Al onze scholen zijn ook autismevriendelijk.

Lessen

We willen jongeren voorbereiden op een optimaal leven na school. Daarom ligt de nadruk in de lessen op

 • de ontwikkeling van zelfredzaamheid.
 • het zinvol leren invullen van vrije tijd.
 • leren werken.

We bieden sport, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen aan en helpen mee aan de integratie van je kind in bestaande verenigingen. Ook beweging en sport staat centraal tijdens de hele opleiding. 

koken

Goed om te weten

OV2 is een zo realistisch mogelijke voorbereiding op een  leven na de school. Je kind kan dus (beschermd) gaan werken en deelnemen aan de maatschappij.

Tijdens het laatste schooljaar zoekt de school samen met jou als ouder en je kind een geschikte werkplek en wooncentrum. Dit gebeurt op basis van de schoolresultaten en de stageverslagen.

 • Je kind heeft een IAC- of M-verslag van het CLB met gemotiveerd advies BuSO OV2.
 • Je kind is minstens 13 jaar op 31 december. (Je kind kan uitzonderlijk toegelaten worden op 12 jaar met gemotiveerd advies van het CLB).


Onze scholen gebruiken het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Wil je graag inschrijven in één van onze scholen? Dan moet je jouw kind in de periode januari-maart eerst aanmelden voor die school. Opgepast, aanmelden is niet gelijk aan inschrijven. 

Meer info vind je op onze pagina over aanmelden en inschrijven of op de website van Meld je Aan.  

Ontdek onze OV2-scholen

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_2 tieners in de schoolgang van De Leerexpert Schotensesteenweg 252