Voor wie?

Het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 2 richt zich tot kinderen met een matige of ernstige mentale beperking.

Binnen het stedelijk buitengewoon onderwijs kunnen deze leerlingen een volledig leertraject, van kleuter tot schoolverlater, volgen op dezelfde locatie.

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_Juf lacht en speelt met schuim met lachend kindje in De Leerexpert SSW 256

Aanpak

Om een toekomstgerichte leerloopbaan te kunnen aanbieden werken we binnen het stedelijk buitengewoon onderwijs met vier leerstromen:
 • de voorbereidende kleuterwerking
 • de ervaringsstroom 
 • de leefleerstroom
 • de functiestroom.

Verder zorgen we ervoor dat:

 • de leeromgeving aangepast is voor leerlingen met autisme.
 • elke leerling een aangepast sportief lesaanbod kan volgen.
 • in specifieke situaties onderwijs aan huis mogelijk is.

Lessen

Dankzij het individueel handelingsplan volgt je kind een traject op maat. Het basisaanbod omvat

 • functioneel leren 
 • trainen en stimuleren van communicatie
 • zelfredzaamheid
 • ontwikkeling van sociale vaardigheden en motoriek.
Stedelijk buitengewoon onderwijs_leerkracht helpt lachend meisje op de iPad in De Leerexpert Burchtse Weel

Aanvullende MFC-werking

Heeft je kind grote zorgnoden? Dan kan het in aanmerking komen voor extra ondersteuning van ons  Multifunctioneel Centrum (MFC) Mytyl. Hiervoor heb je een ticket van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap nodig.


Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij de overstap naar opleidingsvorm 1 of opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs.


Je kind heeft een IAC- of M-verslag van het CLB met gemotiveerd advies Type basisaanbod.

Heb je dit nog niet of wil je hier meer info over? Contacteer dan het CLB:


Onze scholen gebruiken het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Wil je graag inschrijven in één van onze scholen? Dan moet je jouw kind in de periode januari-maart eerst aanmelden voor die school. Opgepast, aanmelden is niet gelijk aan inschrijven. 

Meer info vind je op onze pagina over aanmelden en inschrijven of op de website van Meld je Aan.  

Ontdek onze type 2-scholen

Bezoek onze scholen

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_Juf blaast schuim en zeepbellen naar lachend kindje in De Leerexpert SSW 256