Wat en voor wie?

In opleidingsvorm 1 (OV1) van het buitengewoon secundair onderwijs bereiden we je kind voor om beschermd te wonen en te genieten van zinvolle dagbesteding

Binnen Stedelijk Onderwijs richten we ons op jongeren van 13 tot 21 jaar met een 

 • mentale beperking (type 2
 • een motorische en/of meervoudige beperking (type 4)
 • een autismespectrumstoornis (type 9)
Afbeelding
stedelijk buitengewoon onderwijs_OV1_lachend meisje en leerkracht in De Leerexpert Schotensesteenweg 252

Aanpak

Wij staan garant voor de optimale ontplooiing van je kind. Onze experten werken voor elke leerling een traject op maat uit. Hiermee streven we naar een zo zinvol, zelfstandig en actief mogelijk naschools leven. 

Maatschappelijke integratie

Maatschappelijke integratie is van groot belang. Daarom voorzien wij enkele activiteiten binnen een realistisch model: 

 • Projectwerkingen, extra muros-activiteiten  (dag- en weekuitstappen)
 • Socio-culturele activiteiten (museumbezoek, tentoonstellingen,…)
 • We leren je kind omgaan met zijn of haar beperking. 

Samen zoeken wij naar een nuttige dagbesteding: dagcentrum, arbeidsgerichte invulling,… Indien mogelijk kijken we ook naar begeleid werken.

Lessen

Wij geven les in een kleinschalige omgeving om de familiale sfeer zoveel mogelijk te benaderen. Je kind volgt een individueel leertraject gebaseerd op een orthopedagogisch individueel handelingsplan. We bieden een veilig leer- en leefklimaat waarin je kind zich op eigen tempo kan ontwikkelen. 

Onze focus ligt op:

 • Communicatie- en taalvaardigheid: spreek- en leesoefeningen, aangepaste communicatievormen (gebaren, pictogrammen) en hulpmiddelen (spraakcomputers)
 • Zelfredzaamheidstraining
 • Positief zelfbeeld stimuleren 
 • Handvaardigheidstraining via creatieve technieken 
 • Geschikte vrijetijdsbesteding met aandacht voor beweging en sport 

Een realistische kijk op de toekomst gaat vaak gepaard met een aanvaardingsproces. Het is dan ook belangrijk dat je kind leert omgaan met de eigen talenten en beperkingen. In de les lichamelijke opvoeding of psychomotoriek kan je kind snoezelen, zwemmen, fietsen, paardrijden of een aangepaste sport (G-sport) of bewegingsactiviteit uitoefenen. Wij ontwikkelen de schoolse vaardigheden maximaal en zorgen ervoor dat je kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Stedelijk buitengewoon onderwijs_dansend en lachend meisje in Leerexpert Kokoen

Aanvullende MFC-werking

Leerlingen met de grootste zorgvragen kunnen, mits een correct attest, (para)medische ondersteuning van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Mytyl krijgen. 

Goed om te weten


Onze teams bereiden jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en zoeken mee naar een geschikte toekomst. 

De nadruk van de leeractiviteiten ligt vooral op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, communicatiemogelijkheden en sociale vorming. Tijdens de laatste schooljaren kan je kind een sociaal maatschappelijke training volgen ter voorbereiding op de opname in een dagcentrum of op begeleide tewerkstelling. Wanneer je kind 18 is, zorgen het CLB, de school (en het MFC) samen met de ouders voor het verwerven van het noodzakelijk ticket VAPH. 

Binnen de welzijnssector zijn er lange wachtlijsten om later een plaats in een dag- of nachtcentrum te bekomen. We begeleiden je kind en jou als ouder in dit traject vanaf de start in het secundair onderwijs. Door hier tijdig aan te werken, alle mogelijkheden te bekijken en een stappenplan uit te schrijven, gaan wij samen op zoek gaan naar een geschikte toekomst.

 

 • Je kind heeft een IAC- of M-verslag van het CLB met gemotiveerd advies BuSO OV2.
 • Je kind is minstens 13 jaar op 31 december. (Je kind kan uitzonderlijk toegelaten worden op 12 jaar met gemotiveerd advies van het CLB).


Onze scholen gebruiken het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Wil je graag inschrijven in één van onze scholen? Dan moet je jouw kind in de periode januari-maart eerst aanmelden voor die school. Opgepast, aanmelden is niet gelijk aan inschrijven. 

Meer info vind je op onze pagina over aanmelden en inschrijven of op de website van Meld je Aan.  

Ontdek onze OV1-scholen

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_2 tieners in de schoolgang van De Leerexpert Schotensesteenweg 252