Voor wie?

Type 9 onderwijs is er voor kleuters kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben en ondanks begeleiding niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. 

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_juf helpt jongen met bril en ontspanningsbal in Leerexpert De IJsduiker

Aanpak

Klasleerkrachten, psychologen, orthopedagogen, kinesisten,… werken nauw samen met ouders en externe diensten (thuisbegeleidingsdiensten, revalidatiecentra,…) om je kind te ondersteunen:

  • Werken aan een positief zelfbeeld en ontplooiing van talenten binnen de eigen mogelijkheden. 
  • Warme gestructureerde omgeving waarin kinderen zichzelf durven zijn, groeien en leren omgaan met hun beperkingen én sterke kanten.
  • Sociale vaardigheidstraining staat ook centraal.  

Lessen

Wij zetten in op onderwijs op maat van je kind.
Hierdoor voelt je kind zich veiliger en groeit zijn welbevinden:

  • Je kind volgt les volgens zijn mogelijkheden, beperkingen en op eigen tempo.
  • Wij brengen structuur in de leefwereld van je kind met duidelijke regels en afspraken.  
Stedelijk buitengewoon onderwijs_meisje met bril en oorbeschermers lacht inDe Leerexpert Jozef Van Poppelstraat


De stap naar het secundair onderwijs gebeurt altijd samen met het CLB, de ouders en de school. 

Er zijn drie mogelijkheden:


Je kind heeft een IAC- of M-verslag van het CLB met gemotiveerd advies Type 9.

Heb je dit nog niet of wil je hier meer info over? Contacteer dan het CLB:


Onze scholen gebruiken het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Wil je graag inschrijven in één van onze scholen? Dan moet je jouw kind in de periode januari-maart eerst aanmelden voor die school. Opgepast, aanmelden is niet gelijk aan inschrijven. 

Meer info vind je op onze pagina over aanmelden en inschrijven of op de website van Meld je Aan.  

Ontdek onze type 9-scholen

Bezoek onze scholen

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_Juf blaast schuim en zeepbellen naar lachend kindje in De Leerexpert SSW 256