Voor wie?

Binnen het buitengewoon lager onderwijs is type basisaanbod er voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs zijn voor hen onvoldoende om leerwinst te maken. 

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs: 2 meisjes lezen samen aan hun bank in De Leerexpert August Leyweg 14

Aanpak

Via onderwijs op maat gaan we voor maximale leerwinst voor elke leerling. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van het kind, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog.

Onze buitengewone scholen beschikken over teams van zorgleerkrachten waaronder logopedisten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en sociaal verplegers. Zij staan elke dag klaar om de klasleerkracht en de leerlingen te begeleiden. 

We evalueren je kind permanent zodat we na 2 schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar je kind het best op zijn plaats zit: in het gewoon basisonderwijs of in het buitengewoon basisonderwijs.  

Lessen

Leerlingen krijgen binnen type basisaanbod voldoende leerinhoud en handvaten om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Zo besteden we in de lessen veel aandacht aan:

  • de ontwikkeling van functionele vaardigheden
  • de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden
  • leren leren.

We leren kinderen met leerstoornissen om de leerinhoud van het gewoon basisonderwijs te verwerken door:

  • oplossingsstrategieën aan te leren. Bijvoorbeeld stappenplannen, hulpmiddelen of andere werkvormen op maat.
  • extra zorg te bieden voor lezen, schrijven, rekenen,…
  • een aangepast klasklimaat waarin men optimaal kan leren.
Stedelijk buo_lachend meisje staat met boek in de bib van  Leerexpert Jozef Van Poppelstraat

Na twee schooljaren in type basisaanbod bekijken we of je kind terug aansluiting kan vinden in het gewoon onderwijs.  

In de hogere jaren helpen het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het lager onderwijs. Dit kan in het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs zijn.  

Je kind heeft een IAC- of M-verslag van het CLB met gemotiveerd advies Type basisaanbod.

Heb je dit nog niet of wil je hier meer info over? Contacteer dan het CLB:

Onze scholen gebruiken het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Wil je graag inschrijven in één van onze scholen? Dan moet je jouw kind in de periode januari-maart eerst aanmelden voor die school. Opgepast, aanmelden is niet gelijk aan inschrijven. 

Meer info vind je op onze pagina over aanmelden en inschrijven of op de website van Meld je Aan.  

Ontdek onze type basisaanbod-scholen

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_Juf blaast schuim en zeepbellen naar lachend kindje in De Leerexpert SSW 256