Voor wie?

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7 richt zich binnen Stedelijk Onderwijs tot kinderen met Spraak- en Taalontwikkelingsstoornissen (STOS).

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_meisje speelt woordspel samen met logopedist in Leerexpert De IJsduiker

Aanpak

Een gedreven en gemotiveerd team van klasleerkrachten, psychologen, orthopedagogen, kinesisten,… werkt nauw samen met ouders en externe diensten (thuisbegeleidingsdiensten, revalidatiecentra,…) om je kind de ondersteuning te bieden dat het nodig heeft. 

Wie bieden:

  • Kleine klasgroepen 
  • Een gestructureerde leeromgeving waar actief leren centraal staat.
  • Een brede vorming voor je kind en stellen zijn/haar leefwereld centraal.

Wij bieden je kind ontwikkelingskansen en begeleiding zodat het kan opgroeien tot een gelukkige en positief denkende jongere. Dankzij ons tuinproject proberen we onze leerlingen bovendien te sensibiliseren rond milieu. In onze tuin vinden zij rust en kunnen zij hun talenten verder ontwikkelen.

Lessen

Je kind volgt onderwijs op maat. Dit betekent dat wij de lessen afstemmen op diens mogelijkheden, beperkingen en tempo.

  • Wij zorgen voor structuur: duidelijke regels en afspraken.
  • Wij verduidelijken wat voor anderen vanzelfsprekend is.
  • Wij verhogen het zelfvertrouwen met onze intensief taalgerichte aanpak.
  • Wij schenken extra aandacht aan het inoefenen van sociale vaardigheden.

Als het kan streven we de leerdoelen van het gewoon basisonderwijs na. Zo maken we voor sommigen een volledige integratie in het gewoon onderwijs mogelijk. Anderen voltooien hun schoolcarrière in het buitengewoon onderwijs.

Stedelijk buitengewoon onderwijs_leerkracht helpt kleuter knippen in  Leerexpert De IJsduiker


Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het lager onderwijs. Samen met je kind gaan we na wat het graag doet en waar het sterk in is. Zo krijgt het zicht op de realistische mogelijkheden voor het buitengewoon of gewoon secundair onderwijs. 

Als je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, kan het overstappen naar het gewoon secundair. Als dit niet zo is, kan je kind doorstromen naar het buitengewoon secundair onderwijs Opleidingsvorm 3.


Je kind heeft een IAC- of M-verslag van het CLB met gemotiveerd advies Type 7.

Heb je dit nog niet of wil je hier meer info over? Contacteer dan het CLB:


Onze scholen gebruiken het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Wil je graag inschrijven in één van onze scholen? Dan moet je jouw kind in de periode januari-maart eerst aanmelden voor die school. Opgepast, aanmelden is niet gelijk aan inschrijven. 

Meer info vind je op onze pagina over aanmelden en inschrijven of op de website van Meld je Aan.  

Ontdek onze type 7-school

Bezoek onze scholen

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_Juf blaast schuim en zeepbellen naar lachend kindje in De Leerexpert SSW 256