Ontdek al onze
buitengewone basisscholen

Afbeelding
Leerling speelt met KNEX en lacht in de camera in De Leerexpert August Leyweg 4

Stedelijk buitengewoon onderwijs: lachend meisje staat met boek in de bib van Leerexpert Jozef Van Poppelstraat


Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs onvoldoende zijn om leerwinst te maken.

Lagere scholen

> Lees meer over Type basisaanbod

Stedelijk buitengewoon onderwijs_leerkracht helpt lachend meisje op de iPad  in De Leerexpert Burchtse Weel


Voor kinderen met een matige of ernstige mentale beperking. 

Kleuter- en lagere school

Kleuter-, lagere en secundaire school

> Lees meer over Type 2

Stedelijk buitengewoon onderwijs_lachende jongen kijkt in de camera in De Leerexpert August Leyweg 4


Voor kinderen met emotionele-, sociale en/of gedragsproblemen.

Kleuter- en lagere school

> Lees meer over  Type 3

Stedelijk buitengewoon onderwijs_lachende jongen rijdt op driewieler op de speelplaats van Leerexpert Kokoen


Voor kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking.

Kleuter, lager en secundaire school

> Lees meer over Type 4

Stedelijk buitengewoon onderwijs_juf geeft les aan bed aan meisje in Ziekenhuisschool Antwerpen


Voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, psychiatrie of revalidatiecentrum.

Kleuter-, lagere en secundaire school

 

Meisje met visuele beperking vormt treintje met ander meisje in turnles De Leerexpert De IJsduiker


Voor kinderen met een visuele beperking.

Kleuter- en lagere school

> Lees meer over Type 6

Stedelijk buitengewoon onderwijs_leerkracht helpt kleuter knippen in  Leerexpert De IJsduiker


Voor kinderen met een spraak- of taalstoornis (STOS).

Kleuter- en lagere school

> Lees meer over Type 7

Stedelijk buitengewoon onderwijs_meisje met bril en oorbeschermers lacht inDe Leerexpert Jozef Van Poppelstraat


Voor kinderen met een autismespectrumstoornis.

Kleuter- en lagere school

Lagere school

> Lees meer over type 9

Afbeelding
Juf blaast schuim en zeepbellen naar lachend kindje in De Leerexpert Schotensesteenweg 252