Voor wie?

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 4 richt zich tot kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking

Binnen het stedelijk buitengewoon onderwijs kunnen de leerlingen een volledig leertraject, van kleuter tot schoolverlater, volgen op dezelfde locatie.

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_juft helpt meisje met schrijven in Leerexpert Kokoen

Aanpak

Elke leerling volgt een traject op maat ter voorbereiding. Wij bieden een veilig klasklimaat waar je kind op eigen tempo kan leren en ontwikkelen. 

  • Met het volledige team staan we garant voor de ontplooiing van je kind.
  • We geven les in een groene omgeving en in een familiale sfeer.
  • We reiken strategieën aan om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten (maatschappelijke integratie) 
  • We werken geïntegreerd samen met het Multifunctioneel Centrum (MFC) Mytyl

Lessen

De werking van school en Multifunctioneel Centrum (MFC) Mytyl vloeien naadloos in elkaar over. We ontwikkelen maximaal schoolse vaardigheden en creëren voldoende kansen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. 

  • Elk kind mag zichzelf zijn binnen een omgeving waarin iedereen elkaar aanvaardt.
  • We bieden onderwijs dat aansluit op de mogelijkheden van je kind.
  • Wij werken aan het opbouwen van een positief zelfbeeld.
  • Aangepaste methoden en (para)medische therapieën stimuleren de ontwikkeling van je kind.
Stedelijk buitengewoon onderwijs_lachende jongen rijdt op driewieler op de speelplaats van Leerexpert Kokoen


Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij de overstap naar opleidingsvorm 1 of opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs.

 


Je kind heeft een IAC- of M-verslag van het CLB met gemotiveerd advies Type 4. Voor MFC-ondersteuning is nog een extra ticket van het VAPH nodig.

Heb je dit nog niet of wil je hier meer info over? Contacteer dan het CLB:

 


Onze scholen gebruiken het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Wil je graag inschrijven in één van onze scholen? Dan moet je jouw kind in de periode januari-maart eerst aanmelden voor die school. Opgepast, aanmelden is niet gelijk aan inschrijven. 

Meer info vind je op onze pagina over aanmelden en inschrijven of op de website van Meld je Aan.  

Ontdek onze Type 4-school

Bezoek onze scholen

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_Juf blaast schuim en zeepbellen naar lachend kindje in De Leerexpert SSW 256