Voor wie?

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 3 is aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen, ook in combinatie met een autismespectrumstoornis.

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_kongen leest boek in de busbib bij De Leerexpert August Leyweg 4

Aanpak

Individuele aandacht is zeer belangrijk. We stellen voor elk kind een individueel handelingsplan op

  • Bij het opstellen van dit individueel handelingsplan betrekken wij alle belangrijke personen zoveel mogelijk. 
  • We werken met kleine klasgroepen (maximum 8 leerlingen)
  • We streven ernaar om samen met je kind de specifieke sociaal-emotionele, motivationele en gedragsmatige ontwikkelingsdoelen te halen.

We werken met samen met het schoolteam, ouders, begeleidingscentra en andere externe diensten om de netwerking rond je kind zo goed mogelijk uit te bouwen. We proberen maatschappelijke integratie te bevorderen via:

  • Specifieke lessen: kookactiviteiten, tuinprojecten,...
  • Extra-muros activiteiten: bibliotheek- en parkbezoeken...

Tot slot is ook een gezonde levensstijl belangrijk. Daarom zorgen we voor veel beweging en sportaanbod.

Lessen

We werken aan de schoolse en ook sociale vaardigheden op maat van elk kind. 

  • Oog voor extra structuur: we maken de dag overzichtelijk en verduidelijken wat de leerkracht verwacht.
  • Leerstof sluit aan bij het reeds behaalde niveau en de cognitieve mogelijkheden van je kind. 
  • Specifieke methodieken die de individuele ontwikkeling van je kind bevorderen.

We werken hard aan een positief zelfbeeld: dat je kind zich goed voelt, kan omgaan met emoties, zichzelf ontdekt en op respectvolle wijze met anderen omgaat.

Stedelijk buitengewoon onderwijs_lachende jongen kijkt in de camera in De Leerexpert August Leyweg 4


Na het basisonderwijs helpen het lerarenteam en CLB jou en je kind bij het kiezen van een studierichting. Wij gaan samen met je kind na wat hij/zij graag doet en sterk in is. Zo krijgt het zicht op de realistische mogelijkheden voor het buitengewoon of gewoon secundair onderwijs.

Als je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, kan het de overstap maken naar het gewoon secundair of het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4). Als dit niet zo is, kan je kind doorstromen naar opleidingsvorm 3 (OV3) van het buitengewoon secundair onderwijs.


Je kind heeft een IAC- of M-verslag van het CLB met gemotiveerd advies Type 3.

Heb je dit nog niet of wil je hier meer info over? Contacteer dan het CLB:


Onze scholen gebruiken het aanmeldingssysteem ‘Meld je aan’. Wil je graag inschrijven in één van onze scholen? Dan moet je jouw kind in de periode januari-maart eerst aanmelden voor die school. Opgepast, aanmelden is niet gelijk aan inschrijven. 

Meer info vind je op onze pagina over aanmelden en inschrijven of op de website van Meld je Aan.  

Ontdek onze type 3-school

Bezoek onze scholen

Afbeelding
Stedelijk buitengewoon onderwijs_Juf blaast schuim en zeepbellen naar lachend kindje in De Leerexpert SSW 256