Wie zijn wij?

Wij zijn een kleinschalig, gespecialiseerd multifunctioneel centrum binnen Stedelijk Onderwijs Antwerpen. We werken steeds samen met onderwijs. Zo ondersteunen we schoolgaande kinderen van 2,5 tot 21 jaar met motorisch-meervoudige beperkingen en ernstig mentale beperkingen en/of een vermoeden van een beperking.

Je kind staat bij ons steeds centraal: we stemmen onze werking af op hun onderwijs- en zorgnoden.

Afbeelding
/node/386523

Wat doen we?

We geven (para)medische ondersteuning binnen enkele buitengewone scholen van Stedelijk Onderwijs. Daar ondersteunen we de leerlingen met de grootste zorgvragen binnen type 2, 4 en Opleidingsvorm 1.

Geïntegreerde werking

MFC Mytyl werkt geïntegreerd en schoolaanvullend. Door onze krachten te bundelen, slagen we erin om een professioneel, multidisciplinair omkaderd aanbod op maat van ieder kind en iedere jongere te bieden.

In de praktijk stemmen we zorg, onderwijs en therapie op elkaar af om je kind ten volle te helpen ontplooien. Ons multidisciplinair team zet iedere dag opnieuw haar expertise in voor je kind en werkt samen met jou als ouder vanuit één handelingsplan. Ons doel is om je kind zo goed mogelijk te laten participeren aan de maatschappij.

Jongen in relaxruimte met medewerker van het MFC

Onze troeven

  • Je kind kan bij ons terecht voor een schoolaanvullende aanbod.
  • Opvang en therapie kan ook tijdens schoolvakanties en op woensdagnamiddagen
  • Met de combinatie van zorg, therapie en onderwijs ondersteunen we de ontwikkeling van je kind maximaal en werken we op maat van je kind.
  • Vlot bereikbaar met schoolvervoer
  • Peuterafdeling: voor peuters met een ontwikkelingsachterstand te wijten aan een motorisch probleem
  • We zijn een open (t)huis: ouders zien wij als ervaringsdeskundigen en zijn altijd welkom voor informatie, uitleg of gesprek

Waar?

  • Basisonderwijs Type 2
  • Secundair onderwijs OV1

> Ontdek Leerexpert Capitan

  • Basisonderwijs Type 4
  • Secundair onderwijs OV1

Door het bereiken van de maximale bezettingsgraad kan MFC Mytyl geen nieuwe leerlingen ondersteunen in Leerexpert Kokoen. Voor de leerlingen die er vandaag al op school zitten is er geen impact.
Wil je je kind graag aanmelden of inschrijven op deze school? Neem dan contact met ons op en we zoeken samen een oplossing.

> Ontdek Leerexpert Kokoen

Contacteer ons

Heb je nog vragen over de toelatingsvoorwaarden en kosten? Wil je meer weten over onze werking? Contacteer ons dan, we helpen je graag verder.

Logo MFC Mytyl
Logo: vergund door het VAPH