Welkom!

De buitengewone scholen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen (vroeger De Leerexpert) zijn experts in leren. We bieden kwaliteitsvol onderwijs met zorg op maat. En dit aan leerlingen binnen alle types. Hierbij streven we naar maximale leerwinst.

Onze grootschaligheid is een troef die we krachtig benutten in het omgaan met diversiteit. Respectvol samenwerken binnen een veilig klimaat vormt de basis om een innovatief en flexibel beleid te kunnen voeren. Elke directie, elk teamlid, elke leerling leert bij ons levenslang.

Kind op schoolbankLeerexpert Capitan: jongen met skelettrui lacht naar camera

Troeven

  • Leren en groeien op maat
  • Breed aanbod voor heel wat types
  • Samenwerking met welzijnssector, scholen regulier onderwijs, Leersteuncentrum Antwerpen en CLB

Kleuter- en lagere scholen

Stedelijk buitengewoon onderwijs: kleuter speelt met KNEX in De Leerexpert August Leyweg 4

Kies je type:

Secundaire scholen

Stedelijk buitengewoon onderwijs: 2 tieners in de gang van De Leerexpert Schotensesteenweg 252

Kies je opleidingsvorm:

Bezoek onze scholen

Afbeelding
Juf blaast schuim en zeepbellen naar lachend kindje in De Leerexpert Schotensesteenweg 252

Lesgeven in een van onze buitengewone scholen?

Afbeelding
Lesgeven_aan_de_schatten_van_tstad_BUO
Deel deze pagina